Informació i orientació acadèmica ESO

Març 7, 2014
– CICLES FORMATIUS I PQPI:

L’ FP A LES ILLES BALEARS:    http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=14&cont=1298&lang=ca&campa=yes

Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional  http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=204

ACCÉS UNIVERSITARI TÍTOL TÈCNIC SUPERIOR: http://estudis.uib.cat/grau/acces/tecnic/

PORTAL TODO FP: http://todofp.es/

-PAU-UIB

En aquesta pàgina trobareu informació sobre les matèries de la PAU, com també els criteris generals de correcció i models d’exàmens de distintes convocatòries.

http://estudis.uib.cat/grau/acces/batxiller/Info_materies/

-Preguntes freqüents relacionades amb la UIB:    http://www.uib.cat/Preguntes-frequents/
– Paràmetres de ponderació :http://estudis.uib.cat/grau/acces/parametres/

– Accés amb el títol de batxillerat o equivalent:http://estudis.uib.cat/grau/acces/batxiller/
– Relació estudis amb limitació de places: http://estudis.uib.cat/digitalAssets/235/235576_limit_dt2.pdf
– Estudis sense límit de places: http://estudis.uib.cat/digitalAssets/235/235573_n_limit2.pdf
– NOTES DE TALL: http://estudis.uib.cat/digitalAssets/253/253716_notes_tall_1314.pdf

– Calendari d’ admissió i matrícula: http://estudis.uib.es/Calendaris/Administratiu/


Presentació

Març 7, 2014

El departament d’orientació, a partir d’ara, tendrà un apartat específic a la  nostra pàgina web, on hi haurà tota la informació d’aquest departament, que us pugui ser d’utilitat.

Esperam que en tregueu profit.

Si voleu demanar cita a l’orientadora ho podeu fer mitjançant el telèfon 971650821.