Procés d’escolarització curs 2016/2017

Abril 13, 2016

CALENDARI DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ DE SEGON CICLE D’INFANTIL, PRIMÀRIA I ESO

Presentació de sol·licituds: Inici: 09/05/2016

Finalització: 20/05/2016

Llistes provisionals d’admesos: 06/06/2016
Reclamacions:  

Inici: 06/06/2016

Finalització: 08/06/2016

Resolució de les reclamacions: 09/06/2016
Llistes definitives: 17/06/2016
Matriculació segon cicle d’educació infantil i d’educació primària  

Inici: 22/06/2016

Finalització: 27/06/2016

Extraordinària: fins dia 16/09/2016

Matriculació ESO:  

Inici: 27/06/2016

Finalització: 01/07/2016

Extraordinària: fins dia 16/09/2016

 

Més informació: escolarització.caib.es